GIAO DỊCH SAO CHÉP

Kho tàng kinh nghiệm tập thể của các nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi đang nằm trong tầm tay bạn.

Giao dịch Sao chép

Tính năng giao dịch sao chép Titan cung cấp cho bạn cơ hội sao chép tự động từ các nhà giao dịch hàng đầu và không cần phải tốn nhiều thời gian để xây dựng chiến lược giao dịch của chính mình. Kho tàng kinh nghiệm tập thể của các nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi đang nằm trong tầm tay bạn.

Wise Wings

Thích hợp cho các nhà giao dịch thích rủi ro thấp đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định

Fire Fox

Thích hợp cho các nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao hơn, với cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn trong các thị trường biến động.