GÓI TRUYỀN THÔNG

Nâng cao thu nhập cùng với TITAN!

  • Người quản lý Tiếp thị Liên kết của bạn sẽ được tận lực giúp đỡ bạn có được thành công với Chương trình Liên kết của chúng tôi
  • Các gói truyền thông sôi động của chúng tôi (bao gồm banner tĩnh, banner động, mẫu email, landing page và nhiều thứ khác) sẽ giúp bạn xây dựng một chiến dịch thành công để mở rộng đối tượng và thu hút nhiều khách hàng hơn thông qua Cổng Tiếp thị Liên kết của bạn.

Tận dụng các công cụ tiếp thị sáng tạo và tài liệu quảng cáo của chúng tôi để xây dựng các chiến dịch thành công, tăng lưu lượng truy cập và đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Tờ rơi gập ba

Tờ rơi gập đôi

Tờ rơi quảng cáo

Biển quảng cáo dạng đứng