HỌC VIỆN TITAN → KHÓA HỌC →

Khóa học Chuyên gia Forex

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Bài 1 – Làm chủ phân tích kỹ thuật

Bài 2 – Biểu đồ và Nến

Bài 3 – Xác định xu hướng

Bài 4 - Hỗ trợ và Kháng cự

Bài 5 – Chiến lược Horn Bouncing

Bài 6 – Xác định Mô hình giá Cặp sừng (Horn Pattern)

Bài 7 – Xác định Mô hình giá Long Horn

Bài 8 – Quy tắc gia nhập và thoát ra (Long)

Bài 9 – Xác định Mô hình giá Short Horn

Bài 10 – Thực hiện kế hoạch giao dịch

Bài 11 – Tâm lý của các nhà giao dịch thành công

Bài 12 – Sự khác biệt

Đăng ký ngay để có quyền truy cập toàn bộ nội dung

Giáo dục và bồi dưỡng khách hàng bằng cách giúp họ tự tin giao dịch là một phần quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập tài liệu đào tạo vô cùng phong phú với các bài viết và video. Chúng tôi bao quát tất cả các khía cạnh trong giao dịch cho người mới bắt đầu và nhà giao dịch tầm trung. Chương trình giảng dạy chất lượng của chúng tôi được thiết kế để giúp người mới bắt đầu có thể giao dịch ngoại hối trong thời gian ngắn nhất.