HỌC VIỆN TITAN → KHÓA HỌC →

Giới thiệu về Khóa học Forex

Forex 101

Forex là gì?
Làm thế nào để giao dịch Ngoại hối?
Tại sao nên giao dịch Ngoại hối?
Forex 101

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH FOREX

Khái niệm cơ bản về giao dịch
Cắt lỗ và Chốt lời
Các loại biểu đồ

TÂM LÝ GIAO DỊCH

Tâm lý giao dịch
Chiến lược tâm lý giao dịch

QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị Rủi ro
Bí quyết Quản trị Rủi ro

PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT

Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật
Phân tích Kỹ thuật là gì?
Phân tích Cơ bản là gì?

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX

Tại sao bạn cần có một chiến lược giao dịch?
Chiến lược giao dịch gồm có những gì?
Tạo chiến lược giao dịch của bạn

Các khóa học khác

Giáo dục và bồi dưỡng khách hàng bằng cách giúp họ tự tin giao dịch là một phần quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập tài liệu đào tạo vô cùng phong phú với các bài viết và video. Chúng tôi bao quát tất cả các khía cạnh trong giao dịch cho người mới bắt đầu và nhà giao dịch tầm trung. Chương trình giảng dạy chất lượng của chúng tôi được thiết kế để giúp người mới bắt đầu có thể giao dịch ngoại hối trong thời gian ngắn nhất.