GIAO DỊCH TITAN

Mang lại sức mạnh và độ sâu thị trường trực tiếp cho các nhà giao dịch cá nhân

Tìm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mức độ rủi ro mong muốn của bạn

Đặt các khoản đầu tư của bạn vào chế độ tự động và để các chuyên gia giao dịch cho bạn còn bạn thì quan sát để học hỏi trong suốt quá trình.

Bảo vệ tránh số dư âm

Khoản đầu tư của bạn được bảo đảm và bảo vệ bởi TITAN. Khoản đầu tư của bạn sẽ không bao giờ chạm mốc 0.

Danh mục đầu tư được quản lý

Quản lý thu nhập và thay đổi chiến lược của bạn bất cứ lúc nào.

BẢO VỆ KHOẢN ĐẦU TƯ

dollar-rate-g83dabba42_1280
Nghiên cứu

Mỗi danh mục đầu tư được chống đỡ bởi những nghiên cứu chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

Đội ngũ đầu tư có hiểu biết sâu sắc về thị trường

Đổi mới công nghệ

Các công nghệ mới nhất đang được sử dụng để tạo và quản lý danh mục đầu tư

Quản trị Rủi ro

Mỗi danh mục đầu tư sẽ có những công cụ đánh giá và quản trị rủi ro riêng

Phương pháp luận

Danh mục đầu tư được tạo và quản lý bằng chiến lược cụ thể và khác biệt

Đầu tư với ít chi phí hơn

Khoản đầu tư tối thiểu chỉ từ $20

CÁC KIỂU GIAO DỊCH TẠI TITAN

Giao dịch bằng Bot

Một chiến lược đáng tin cậy được thiết kế cho các nhà đầu tư thích rủi ro thấp. Giao dịch và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá Forex giữa các thị trường.

Giao dịch Sao chép

Cung cấp cho bạn cơ hội sao chép tự động từ các nhà giao dịch hàng đầu và không cần phải tốn nhiều thời gian để xây dựng chiến lược giao dịch của chính mình.