Titan Webtrader

Mang lại sức mạnh và độ sâu thị trường trực tiếp cho các nhà giao dịch cá nhân

Nền tảng giao dịch tốt nhất cần có một công cụ giao dịch mạnh mẽ để hoạt động ở cấp độ cao nhất.

TITAN Webtrader mang lại sức mạnh và độ sâu thị trường trực tiếp cho các nhà giao dịch cá nhân. Tốc độ xử lí chưa đến một mili giây, tính khả dụng cao, khả năng truy cập trực tiếp vào thanh khoản của TITAN Webtrader với mức spread siêu nhỏ sẽ khép kín vòng lặp giữa các nhà giao dịch và thị trường, cung cấp hiệu suất vượt trội. Chúng tôi xử lý 500.000 giao dịch tiền tệ cho hàng nghìn nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Có được khả năng giao dịch tần suất cao, độ trễ thấp với thời gian giao dịch mua bán vòng chỉ mất chưa đến một mili giây thông qua TITAN Webtrader.

Các tính năng giao dịch nâng cao

Tiếp cận nguồn thanh khoản cao cấp

Mức Spread siêu nhỏ