NỀN TẢNG GIAO DỊCH

Titan Webtrader | Titan Go App

NỀN TẢNG GIAO DỊCH TITAN

financial-diagramsCROPPED-1024x576

Titan Webtrader

Tốc độ xử lí chưa đến một mili giây, tính khả dụng cao, khả năng truy cập trực tiếp vào thanh khoản của TITAN Webtrader với mức spread siêu nhỏ sẽ khép kín vòng lặp giữa các nhà giao dịch và thị trường.

Titan App coming soon

Ứng dụng Titan Go (Sắp ra mắt)

Công nghệ tiên tiến trong tầm tay bạn. Kết nối với thị trường giao dịch ngoại hối toàn cầu với nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và xu hướng xã hội.